Exempel på organisationens utvecklingsspiral inom ramen för Evolve and Sustain

För att förtydliga ytterligare vad programmet innebär i praktiken så har vi tagit fram ett exempel illustrerat som en utvecklingsspiral. Spiralen är inspirerad från Spiral Dynamics vilket är en teori om individers, organisationers och samhällens olika evolutionära stadier, läs t Read More

Evolve and Sustain i enkla(re) ordalag

Häromdagen så fick jag en fråga kring utvecklingsprogrammet Evolve and Sustain. Även om väldigt mycket går att läsa på hemsidan inklusive bakgrund, vetenskaplig koppling och en gedigen referenslista så uttrycker den samtidigt en slags moment-22. Programmet och dess intentioner kan Read More