Exempel på organisationens utvecklingsspiral inom ramen för Evolve and Sustain

För att förtydliga ytterligare vad programmet innebär i praktiken så har vi tagit fram ett exempel illustrerat som en utvecklingsspiral. Spiralen är inspirerad från Spiral Dynamics vilket är en teori om individers, organisationers och samhällens olika evolutionära stadier, läs t Read More