Anmäl dig till webbinariet på LinkedIn här!

I samarbete med Nyföretagarcenter Syd! (läs sist i beskrivningen för mer info)

**Konstnadsfritt lunchwebbinarium**

Välkommen till detta webbinar som på vetenskapliga och nyfikna grunder utforskar morgondagens organisering för optimala effekter mot en hållbar utveckling för individ, organisation, samhälle och planeten som helhet. Detta verkar onekligen vara ett både relevant och hett ämne. Själv fick jag nästan 70 000 visningar och över 700 kommentarer på mitt LinkedIn-inlägg på temat. Otroligt kul och spännande, detta måste vi bara bygga vidare på!

Därför vill jag nu erbjuda ytterligare en möjlighet för oss att tillsammans fördjupa oss i våra organisationers nycker, hinder och möjligheter samt vad vetenskapen säger kopplat till den kontext vi lever i just nu. Som jag påpekade i det refererade inlägget så verkar det finnas ett stort glapp i kunskap och medvetenhet kring organisationsstrukturens faktiska betydelse och hur den motverkar eller stödjer önskade beteenden och mind-sets i våra organisationer. Jag ser mycket inlägg om ledarskap, kultur, tillit, värderingar och drivers men mer sällan något om förutsättningarna för desamma. Samtidigt vet de flesta som läser detta att det är mer framgångsrikt att fokusera på process än att stirra sig blind på slutresultat.

Vad är det då som gör att vi har en så otroligt stark normbildning kring just de mekanistiska, hiearkiska management-principerna för organisering? Varför ser vi inte mer av organiska, autonoma och själv-organiserande principer? Och vad säger egentligen forskningen när det kommer till dessa strukturers förutsättningar och påverkan? Utöver resonemang och vetenskapliga kopplingar med utgångspunkt i dessa frågor så kommer vi även att komma in på praktisk organisering. Hur kan vi göra för att vara mer organiska och går det att testa i mindre skala utan omvälvande och uppslitande förändringsprojekt som dessutom kostar skjortan?
Webinaret är en kombination mellan en introduktion i organisering för hållbar utveckling och ett gemensamt erfarenhetsutbyte och lärande. Det innebär att det även finns plats för normkritik och ifrågasättande av utdaterade sanningar.

Om webbinariehållaren: Cristian Sjövind har de senaste 10-15 åren fokuserat helhjärtat på att skapa förutsättningar för hållbara människor och organisationer. Mestadels som praktiserande i olika ledande roller men även som konsult. Nu driver Cristian egen verksamhet i konsultbolaget Metanoia sustainAble AB, just med att skapa förutsättningar för hållbara och framtidssäkrade organisationer. Under det senaste året har Cristian främst fördjupat sig i hur organisering och ledarskap kopplar till välmående och hållbar utveckling för individ, organisation och samhälle. Ett viktigt fokus har varit att utforska tillämpningen av teorier och forskning samt hur vi praktiskt kan skapa stödjande relationer perspektiven emellan.

Webinariet är kostnadsfritt och sprid gärna denna inbjudan i era nätverk.

Tack på förhand och hjärtligt välkomna!
Cristian Sjövind

Om Nyföretagarcenter Syd
Nyföretagarcenter Syd, NFCS, är en stiftelse utan vinstintresse vilken har funnits i Malmö sedan 1990. Vi leds av tre ledord: Engagera, Utbilda och Påverka. Vi ser just nu möjligheten att ställa om hur vi ser på företagande och entreprenörskap – ett sätt att med medvetna val aktivt bidra i samhället och samtidigt lära tillsammans i entreprenöriella former. Som en del av detta bjuder vi in dig som
företagare till omställningsprogram med kostnadsfri företagscoachning och ledarutveckling – läs mer på www.nyforetagarcentersyd.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *