För att förtydliga ytterligare vad programmet innebär i praktiken så har vi tagit fram ett exempel illustrerat som en utvecklingsspiral. Spiralen är inspirerad från Spiral Dynamics vilket är en teori om individers, organisationers och samhällens olika evolutionära stadier, läs t ex mer här på Wikipedia. Spiralens ursprungsteori har även bäring i vårt fall även om organisationer i detta programmet inte går igenom alla stadier (vilket inte heller är vare sig möjligt eller önskvärt). Vi arbetar snarare med små förflyttningar i spiralen likt förflyttningen som, med andra ord, beskrivs med i vår förklaring av det mekanistiska/organiska-kontinuumet.

Vår modell beskriver ett exempel på hur en organisatorisk evolutionär process kan se ut inom ramen får vårt program eller för den delen som en individuell organisations resa. Vi har lagt in olika förekommande interventioner i spiralprocessen. Viktigt att poängtera är att varje organisation har sin individuella resa. Om vi skulle påstå något annat så vore det inte heller en organisk och evolutionär process. Däremot så kommer antagligen de flesta eller kanske till och med alla alla av dessa olika moment att ingå på något sätt. De mest säkra är de moment som handlar om grundläggningen och fundament tidigt i processen.

Hoppas att detta är behjälpligt för att ytterligare klargöra vad Evolve and Sustain innebär i praktiken.

* Metanoia find-muck workshop – En 1h workshop som öppnar era sinnen och lägger förutfattade meningar och hinder åt sidan.

Kanske är det hög tid att räcka fingret till vissa normer, rutiner, principer, mindsets, beteenden och/eller, ritualer i er organisation?👆 

Vi lämnar den rationella hjärnan och känner in var ni som organisation står idag och vad ni drömmer om att bli. Vi hjälper er att se på er själva genom en ny lins, ett nytt perspektiv. Vi vill poängtera att det inte handlar om att övertyga er om något utifrån våra bestämda uppfattningar. Det handlar snarare om att hjälpa er att utforska era egna svar och identifiera den förflyttning ni drömmer om.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *