Häromdagen så fick jag en fråga kring utvecklingsprogrammet Evolve and Sustain. Även om väldigt mycket går att läsa på hemsidan inklusive bakgrund, vetenskaplig koppling och en gedigen referenslista så uttrycker den samtidigt en slags moment-22. Programmet och dess intentioner kan vara svåra att förstå, både för att det inte är ett program i mängden och för att det innehåller många hyggligt komplicerade dimensioner. Det viktigaste att ta in är att implementeringen och genomförandet egentligen är rätt enkelt. Det bygger i grunden på ett gemensamt, tryggt och välstrukturerat UTFORSKANDE utan stängda framtidsdörrar. Det innebär också att inget är ristat i sten och att programmet i sig är en utvecklingsprocess. Nog om det, här följer en hyfsat kort och enkel beskrivning om vad programmet egentligen går ut på:

I grunden handlar det om att på ett tryggt sätt utforska organisk organisering. Varför? Jo, för att strukturella och organisatoriska förutsättningar är viktiga i förhållande till hur organisationer lyckas integrera hållbarhet och därmed skapa hållbara utkomster. Detta gäller framförallt sociala perspektiv som hälsa och välmående och ekonomiska perspektiv. Forskningen säger att organiska principer (organisationen som levande evolutionärt system) utmanövrerar de mekaniska (organisationen som en statisk maskin) när det kommer till dessa hållbara utkomster. Med organiska menar jag en struktur och principer som stödjer självledarskap, självstyre och självorganisering utifrån en grundläggande tanke om ett distribuerat och jämlikt maktförhållande. Tanken är inte att detta program ska identifieras med stora (mekaniska) transformationsprojekt utan det handlar om kontinuerlig förändring i mindre skala t ex i en arbetsgrupp eller ett team. Viktiga inslag är träning, experimenterande och lärande över tid. Därför är insatsen inte överväldigande kortsiktigt, vare sig ekonomiskt eller tidsmässigt, utan programmet går över längre tid.

Om du/ni är nyfikna så tar jag gärna ett fortsatta samtal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *