Ofta betraktat som ett skällsord men ack så närvarande. De senaste veckorna har jag haft flera samtal kring hur makt distribueras i en mekanistisk hierarkisk organisation versus en organisk. Det kan vara svårt att förstå att det organiska inte handlar om att platta ut en hierarki utan om en annan grundfilosofi. Merparten av oss är hårt skolade i betraktelsen av organisationen som en maskin vilket också är starkt normaliserat i vårt samhälle.

Därför vill jag på detta lekfulla sätt (med min sons tuschpennor) illustrera skillnaden. Föreställ dig en förenklad sanning om att den formella makten i en organisation är konstant till sin mängd och att den kan ta sig uttryck på två sätt, ett mekanistiskt och ett organiskt.

Det mekanistiska bygger på att makt distribueras ned genom ett centraliserat system, i olika specialiserade silos, genom olika fördefinierade maktnivåer. Viss makt, men betydligt mindre, går upp genom systemet.

Det organiska skulle kunna betraktas som en horisontell oscillator där maktdynamiken ständigt förändras och anpassar sig till de aktuella omständigheterna. Makten mellan olika roller förändras i en dynamik med ambitionen att på bästa sätt frigöra organisationens och individernas fulla potential.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *